CENTPROCENTEEn malliberejo larĝa, la mondo,

de l'reklamisto revoj liberigas,

infanojn niajn sidintajn en rondo

publikulinaj bataloj surdigas,

maljustulo per martelanta sondo

laboriston senkulpan fortimigas,

el la malplena templo sankta kanto

centprocente tedas al nekredanto.