Estimataj,

mi transsendas, cxi-sube, peton de S-ro Renato Corsetti.

================================================================================

La Afrika Oficejo de UEA ofte ricevas petojn de afrikaj
kurs-gvidantoj pri revuoj malnovaj por la lernantoj, por ke ili
ekkontaktu per legado la Esperanto-mondon.

Se vi volas doni al viaj malnovaj revuoj utilan funkcion, bonvolu
sendi kvanteton al
Afrika Oficejo de UEA
BP 416
Lokossa-Mono
Respubliko Benino/République du Benin

Dankon!

Renato


~ ~ ~
Renato Corsetti/Korseti, Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina
Italujo <renato.corsetti@esperanto.org> ~ ~ ~ __._,_.___