Restas nur du tagoj por sendi solidarecmesaĝojn al la virinoj de Hiroŝimo, kiuj preparas ekspozicion okaze de la internacia virina tago. Tiuj mesaĝoj subtenu ilian strebadon al antaŭenigo de paco en la mondo. Necesos nur kelkaj minutoj al vi por sendi mesaĝon al la (tute malsupra) retadreso kaj tiel esprimi vian solidarecon...

Jen la mesaĝo de OSIOKA Taeko el Hiroŝimo :

---

Mi kaj mia edzo laboris bone okaze de lasta UK en Jokohamo !
En la 92a UK ni ekspoziciis la 158 respondajn mesagxojn el 50 landoj de Internacia Virina Tago 2007 en Hirosima, kaj en aliaj lokoj 5 fojojn.
Ankaux cxi jare mi petas vian kunlaboron por la Internacia Virina Tago de UN 2008 en Hirosima.

----------------------------------------------------------------

Solidareca Mesagxo el Hirosima por la Internacia Virina Tago 2008

Estimataj, Karaj Sinjorinoj en la Mondo!

En la nomo de kunveno por la Internacia Virina Tago 2008 ni preparkomitato de 20 grupoj kaj municipo Hirosima sendas al vi cxiuj elkore amikecan saluton.

Okaze de Internacia Virina Tago en la 8a de marto ni havos kunvenon, spektos dokumentan filmon "HIMEYURI" (matenstela lilio) kaj dancon kaj kanton de Okinavo. La filmo temas pri lernantinoj, viktimoj en la milito sur insulego Okinavo, kiu havas belan naturon kaj ricxan kulturon plejsude en Japanio.

En la dua mondmilito cxe surtera batalo logxantoj de Okinavo estis entiritaj. 94 000 japanaj soldatoj kaj proksimume 150 000 logxantoj mortis, plej parte virinoj, infanoj, kaj maljunuloj. Hodiaux en Okinavo sidas 75% de usonaj militbazoj en Japanio, kaj okupas 11% da tereno de Okinavo.

En la mondo dauxras bataloj kaj militoj, cxiam unue malfortuloj estas distretataj perforte. Ni volas studi kia estis la faktoj en la batalo de Okinavo kaj plifortan povon por paco. Ni samtempe havos ekspoziciojn de "Porpacaj Mesagxoj de Virinoj en la Mondo", "Batalo en Okinavo", kaj simpozion pri "Partopreno de Virinoj en Politika Decido".

Ni virinoj en Hirosima kordeziras neniam plu ripeti teruran militon. Ni tenas la Japanan Konstitucion kun la 9a artikolo :

"La Japana Popolo, sincere deziras internacian pacon bazitan sur justeco kaj ordo, por cxiam rezignas kaj militon, kio estas ekfunkcio de regnopotencoj, kaj minacon per armita forto aux uzon de armita forto, kiel rimedon por solvi internacian konflikton.

Por realigi la celon de la antauxa paragrafo gxi neniam tenas landan, maran kaj aeran fortojn kaj ankaux aliajn militfortojn. Ni ne agnoskas la rajton de militado de la regno.
"

Ni klopodu por paco kaj homaj rajtoj kun virinoj en la mondo.

Ni trans muroj de nacieco, religio, kaj kulturo kunlaboru man-en-mane, tenu reciproke por konstruado de paca 21a jarcento.

Bonvolu doni al ni vian mesagxon pri paco. Ni prezentos gxin en la ekspozicio por la Virina Tago helpe de esp-istoj en la mondo.

S-ino NOBUMASA Tieko, la Reprezentanto de la Komitato por Internacia Virina Tago 2008/ Municipo Hirosima

 

Kun organizoj de Socia Partopreno de Virinoj/ de Japana Konferenco 2007 / WE-Palaco / Semipalatinsk Projekto / de Lokaj Virinaj Organizoj / Kina Karavano / de Telkomunika Industrio / de Bonfarto de Familio sen

 

Patro (gubernia k urba) / Novjapana Virina Asocio / Japana Medicina Laborsindikato / Savu Irakajn Infanojn / Patrina Asocio por Bonkvalitaj Libroj / Tutjapana Instruista Sindikato en urbo Hirosima / Laborsindikato

 

de Municipaj Oficistoj / Virina Demokratia klubo / YWCA de Hirosima / Laborsindikato de Urbaj Oficistoj / Arko de Hirosima / Gubernia Ligo de Patrinoj / Virina Sekcio de Emerita Sindikato.

 

Peranto de mesagxoj por la kunveno:

 

OSIOKA Taeko

osioka@mail.goo.ne.jp

Limdato:la 20an, feb.

 

Bv. doni al responda mesagxo noton pri via nomo, agxo, kaj okupo, urbo mi petas.