Leciono Unu 第一课

Saluton (您好)- Saluton! 您好!
- Saluton! 您好!

- Mi estas Ana. Kiu vi estas? 我是安娜,您是谁?
- Mi estas Ivo. 我是依夫。

- Kiel vi fartas? 您过得好吗?
- Mi fartas bone. 我过得好。

- Mi fartas malbone. 我过得不好。
- Mi fartas tre bone. 我过得非常好。


Leciono Du 第二课

Mi Komprenas. (我懂了)


- Saluton! 您好!
- Kio estas via nomo? 您叫什么名字?
- Mia nomo estas Ivo. 我的名字是依夫。

- Kiel vi? 您怎么样?
- Bone.  好。
- Suficxe bone. 好极了。
- Tre lace. 非常累。

- Mi ne komprenas. 我不懂。

- Mi estas komencanto. 我是初学者。

- Mi estas komencanto de Esperanto. 我是世界语初学者。

- Mi komprenas. 我懂。

- Mi bone komprenas. 我能懂。Leciono Tri 第三课

Cxu Vi ....? (你...吗?)


- Cxu vi komprenas? 你懂吗?
- Cxu vi estas komencanto? 你是初学者吗?
- Cxu vi estas uzanto de lernu!? 你是“学吧”的使用者吗?
- Cxu vi estas membro de la organizo E@I(E cxe I)? 你是E@I组织的成员吗?
- Cxu vi estas nervoza? 你紧张吗?
- Cxu vi estas gxoja? 你高兴吗?

- Cxu vi estas komencanto? 你是初学者吗?
- Jes. 是的。

- Cxu vi estas nervoza? 你紧张吗?
- Ne. 不。

- Cxu vi estas komencanto? 你是初学者吗?
- Jes, mi estas komencanto. 是的,我是初学者。

- Cxu vi estas nervoza? 你紧张吗?
- Ne, mi ne estas nervoza. 不,我不紧张。

- Cxu vi estis hejme hieraux? 昨天你在家吗?
- Cxu vi estis nervoza hieraux? 昨天你紧张吗?
- Cxu vi estis nervoza hodiaux? 今天你紧张吗?
- Cxu vi estis en buso hieraux? 昨天你在公交车上吗?
- Cxu vi estis en buso hodiaux? 今天你在公交车上吗?

- Cxu vi estas gxoja? 你高兴吗?
- Jes, mi estas gxoja. 是的,我高兴。

- Cxu vi estas tre gxoja? 你非常高兴吗?
- Jes, mi estas tre gxoja! 是的,我非常高兴。