Քէոլնի մէջ, ուր արդէն 45 մզկիթ կայ, պիտի տնկեն 46-րդը: Հսկայ շինութիւն մը, աղօթականչի աշտարակներով ուրկէ հնչող զռոցը ամբողջ քաղաքին մէջ պիտի լսուի:

Ծայրայեղ աջ խմբակ մը ոտքի ելած է բողոքելու: Իրենց ցոյցը կ'արգիլուի: Հակառակորդներու ցոյցը հազարաւոր մասնակիցներ կ'ունենայ: Խաղաղասէրները ըստ սովորութեան քիչ մը սանձարձակ կ'ըլլան, եւ ոստիկանութիւնը կը ստիպուի քանի մը հարիւր հոգի ձերբակալել:

Ականջը կանչէ Արեւելքի քրիստոնեաներուն: Թող Անքարայի մէջ եկեղեցի մը շինեն: Կամ ալ գոմի վերացուածներէն մէկը փորձեն օծել: