Գերմանիոյ արտաքին նախարարը, որ կառավարութենէն անկախ քաղաքականութիւն մը կը վարէ եւ կը շարունակէ նախորդ վարչապետին ինքնակործան ընթացքը, ամօթալի յայտարարութիւններով հանդէս եկաւ՝ պաշտպանելու համար Ռուսիոյ շղթայազերծած պատերազմը:

Ֆրանսան միջնորդելու բուռն ճիգերը ձեւացուց, սակայն կեղծիքը բաւական ակներեւ է:

Միայն ԱՄՆ եւ Անգլիան անվարան ընթացք մը բռնած են աներկիմաստ դատապարտելով Մոսկուան:

Ռուսիան պարզապէս փորձի ենթարկած է Արեւմուտքը եւ տեսած, որ ան իրմէ կը վախնայ: