ՊԵռլինի վրաց դեսպանը կը խօսի հեռատեսիլէն: Մոսկուա որոմ կը ցանէ վրացիներու եւ օսերու միջեւ:

Պատմութեան դասը չէ սերտած: Կարծես օսերուն ռուսասիրութիւնը անկեղծ ըլլար: Կարծես անոնք օր ու գիշեր կ'երազեն ռուսերուն ծոցը նետուիլ: 

Չարագոյն պարագային Վրաստան պիտի կորսնցնէ այդ նահանգը, եւ իր գլխու ցաւն ալ պիտի դադրի: Ռուսիան կասկածելի դրացի մը պիտի ձեռք բերէ, որ արդէն արեան համը բերանը առած է եւ պիտի ձգտի կատարեալ անկախութեան՝ միանալով ռուսապատկան հիւսիսային Օսաստանին: