Քիչ առաջ տեսայ. սակաւաթիւ խմբակ մըն էր, որ կը քալէ: Դրօշակակիրը ծերունազարդ պարոն մըն էր: Շիտակ կը քալէր սակայն եւ առանց անթացուպի:

Ուտող խմող վարազի վիզերով տղաք կային, մէկը  առձեռն հեռաձայնով կը խօսէր:

Պահ մը երեւցաւ նաեւ գլխաւոր մարզիկը Սերժ Սարգսեան նախագահը: Անչակերտ կը գործածեմ բառը: Վեր ցատքելու ախոյենութիւնը իրեն կը պատկանի իրաւամբ: