Այս վայելչագեղ արտայայտութեամբ որակեց Ռուսիոյ գլխաւոր բժիշկը ծխախոտի վաճառքին հնարքները երբ որոշ գլանիկները վնասը քօղարկելու համար կը կոչուին «թեթեւ» կամ «գերթեթեւ»:

Հիմա խօսքս ծխախոտի վնասներու մասին չէ, այլ լեզուին:

«Ցեղին ցեղասպանութիւնը»:

news.mail.ru/economics/1919015/