Անցեալ շաբթուան Յառաջի մէջ Արփի Թոթոյեան կը տրտնջէ աշխարհէն որ մեր ցեղասպանութիւնը կամ չի նշմարեր կամ ալ կը շահագործէ:

Եւ քայլ մըն ալ անդին կ'երթայ: Քարաճիչ ընդամէնը քանի մը հազար հոգի սպաննած է, սակայն ցեղասպանութիւն բառը անպակաս է անոր ձերբակալութիւնը հաղորդող լուրերէն: Մինչդեռ մենք միլիոն ու կէս զոհ տուած ենք:

Կ'ըմբռնեմ Արփի Թոթոյեանի դառնութիւնը: Սակայն ինքն ալ իր իսկ դատապարտած արարքը կը կրկնէ: Ցեղային մաքրագործումը զոր Քարաճիչ կատարած է ցեղասպանութիւն է եւ ուրիշ ոչինչ:

Դիակոյտին բարձրութիւնը չէ որ կ'որոշէ ոճիրին ցեղասպանութիւն ըլլալը կամ չըլլալը: