Սպանիչ մէկ հատիկ այս նախադասութեամբ Յակոբ Պարոնեան բնութագրած է իր Ազգային Ջոջերէն մէկը:

Քրիստոնեայ ազգ մը, հայրենիքը Հռովմի քահանայապետին եւ հայրենիքը մեծն Լութերի մզկիթ մը կը շինէ Ալճէրիոյ մէջ ուր քրիստոնեաները հալածուած են: Եւ ճարտարապետը կը հպարտանայ թէ աշխարհիս ամէնէն բարձր մինարէն պիտի ունենայ իր շինելիք մեհեանը: Քէոլնի համբաւաւոր մայր տաճարէ՞ն ալ բարձր արդեօք:

Ահա ուր հասած ենք: Ոչ միայն Եւրոպայի մէջ մզկիթ կը տնկուի հոս ու հոն, այլեւ եւրոպացին կ'երթայ օտար ափերը մզկիթ շինելու:

Մօտ է խորտակումդ, Եւրոպա:

de.news.yahoo.com/afp/20080717/tpl-d-algerien-frankreich-mittelmeerunio-ee974b3.html