Ֆրանսայի ձախը անշուշտ գրգռիչ է եւ յաճախ ալ անխելք, սակայն աշխարհի բախտը տնօրինելու անկարող, կ'ըսէ ֆրանսացի նախկին դեսպանը:

les4verites.com/Barack-Hussein-Obama-1965.html