Սովետական տարիներու պէս ռուս գաղտնի ոստիկանութիւնը Ռուսիոյ մէջ գործող Աւետարանական եկեղեցիներու անդամներուն ցանկերը կը կազմէ կամ կազմել կու տայ եւ առաջուան պէս ճնշում կը բանեցնէ հաւատացեալներուն վրայ:

Երկրին Սահմանադրութեան առնուազն երկու յօդուածները կը բռնաբարուին այդպէսով. ոչ ոք իրաւունք ունի ժողվել եւ ամբարել անձի մը մասին տեղեկութիւնները առանց խնդրոյ առարկա անձին համաձայնութեան: Անձնական կեանքը նոյնպէս անձեռնմխելի է ըստ սահմանադրութեան:

kolokol.ru/religion/64802.html