Քանի մը օր առաջ հիանալի էջակայք մը գտայ.

www.childrenslibrary.org

Բազմաթիւ լեզուներով մանկական գիրքեր կան կարդալու համար՝ իրենց նկարազարդումով հանդերձ: Տրամադրելի չեն սակայն վար քաշելու համար:

Կը փափաքիմ եթէ ժամանակս ներէ թարգմանել անոնցմէ մէկ քանին հայերէնի:

Թերեւս ուրիշ հայրենակիցներն ա՞լ փափաքին մասնակցիլ: