Գերմանիան կը ջնջէ 1885ին՝ Պիսմարքի հաստատած օրէնքը որ կ'արգիլէ եկեղեցական պսակը  պետական ամուսնութենէն առաջ:

Բազմաթիւ քահանաներ պատիժներ կրած են պսակելու համար քաղաքապետարանի մէջ ամուսնութիւնը չկնքած զոյգերը:

Ինքս տակաւին եւրոպացի չեղած՝ բռնաբարած եմ թէ Ֆրանսայի թէ Իտալիոյ օրէնքը կարգուելով նախ եկեղեցիի մէջ եւ հուսկ ապա՝ Վերսայլի քաղաքապետարանին մէջ:

Երանի՛ ուրիշ կայսրերն ալ խոնարհին Աստուծոյ առջեւ եւ հրաժարին Տէրոջը բաժինը իրենցը նկատելէն: