Եւրոպացին Ամերիկայի սեղանին աւելցուքները կը լափէ ախորժակով: Փոխանակ արժանի սեղանակիցը դառնալու:

Այս իրիկուն հեռատեսիլէն նոր շարժապատկեր մը կը դարձնեն: Հայրը եւ որդին կը խօսակցին ձայնասփիւռի գործիքներու միջոցաւ: Երկուքը տարբեր ժամանակներու մէջ կ'ապրին: Որդին արդէն մեծցածը եւ կեանքին մէջ կատարուելիքներուն արդէն տեղեակ է: Կը յայտնէ ամէն բան հօրը, որ զարմանքով մտիկ կ'ընէ:

Քանիերո՞րդն է արդէն այդ տեսակին մէջ: Եւ մինչեւ երբ պիտի այդ նիւթը կարկտուի եւ մեզի հրամցուի:

Մարդիկ պէտք ունին տեսնելու, որ մահէն ետք սովորական իրենց կեանքին պէս կեանք մը կը շարունակուի: Որ մեռնելով՝ պիտի չգիտնան ալ որ մեռած են: