news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7459976.stm

Լիթուանիոյ խորհրդարանը ապօրինի հռչակած է նախկին խորհրդային խորհրդանիշներու հրապարակաւ գործածելը եւ ցուցադրելը՝ հաւասարեցնելով զանոնք ազգային-ընկերվարական Գերմանիոյ խորհրդանիշներուն:

Ազգեր կան, որոնք բնական ձգտում մը ունին առողջ եւ մաքուր ապրելու:

Հայերս անոնց թիւին չենք պատկանիր: