Իրանի մէջ կը շարունակուի հալածանքը քրիստոնեաներու դէմ:

Թիրախը իսլամէն Քրիստոսի դարձածներն են: Շիրազի մէջ ոստիկանութիւնը պաշարած է նորահաւատ քրիստոնեայի մը տունը եւ գրաւած գիրքեր, ձայնասալ եւ համակարգիչ: Պարագաները չեն կրնար այցելել բանտարկեալը:

 

Իրաւապաշտպան կազմակերպութեանց տուեալներով, Իրանի այլ մէկ քաղաքին մէջ ձերբակալուած է յղի կին մը:

 

Ուշագրաւ է, որ աշխարհիս երեսին ԱՄՆէն բացի ուրիշ պետութիւն չկայ որ պաշտպանէր հալածուած քրիստոնեաներուն դատը: