Համացանցը հեղեղուած է եւ մամուլին մէջ կը յորդի. Լեւոն Տէր Պետրոսեանը հրեայ մըն է, հրէական կազմակերպութեանց հրահանգով կը բանի ու ազատ որմնադիրներուն նպատակները կը հետապնդէ:

Թող ոչ թէ ԼՏՊի կինը, այլ ի՛նք նախկին նախագահը հրեայ ըլլար: Հրեայ ըլլալը կամ չըլլալը երկիրը կողոպտելու եւ քարուքանդ ընելու հետ ինչ կապ ունի:

Քոչարեան հրեայ չըլլալով /ով գիտէ թէեւ, թերեւս հիմա մէկը մէջտեղ հանէ փաստերը/ պակա՞ս կողոպտած-ծախած-քանդած է:

Մելգոնեանը Հրեաներու ձեռքով փակուած է: Շէնքին պէտք ունին եղեր: Իրենց սինակոկը պիտի բանան հոն:

Մուրատ-Ռափայէլեանը նոյնպէս փակուեր է հրեաներուն ջանքերով: Տասնեակ մը վերջին աշակերտները իրենց աչքին փուշն էին: Որպէս զի պարապ-սարապ չսլքտան Վենետիկի փողոցներուն մէջ, որոշած են փակել տալ դպրոցը:


Միջին Արեւելքի երկիրներու մէջ հրեայ չկայ կարծես թէ: Սակայն գաղութներուն մէջ անոնց նիւթած դաւերուն ամէն օր կը բաղխիս: Կը խոչընդոտեն հայ մանուկներուն մուտքը ազգային վարժարաններուն մէջ: Հայու ձեռքէն հայատառ լրագիրը կ'առնեն ու տեղը օտար թերթուկ մը կու տան:

Պոլսոյ պատրիարքը հրեայ մըն է: Ձեռնադրել տուած են որպէս զի մեր պայքարը կասեցնէ եւ մեր կալուածները կառավարութեան ձեռքը ձգէ:

Մեր կուսակցապետները հրեայ են: Բացէ ի բաց յայտնի չեն ըներ, սակայն երբ առանձին մնան՝ հայ մանուկ մը կը մորթեն ու կ'ուտեն:

Մեր մամուլն ալ հրեաներուն ձեռքն է: Անոնք են որ հոգ կը տանին որ կարդալիք չգտնուի մեր լրագիրներուն մէջ:

Հրեաներ կան, որ հակասեմական կը ձեւանան: Սակայն գաղտնաբար կը գործեն իրենց շահուն համար: