Հայ ցանցախօս մը կը յորդորէ չապաւինիլ արեւմտեան օգնութեան՝ հայկական քաղաքական կեանքին մէջ:

Կը պնդէ որ Ընքըլ Սէմը: Շորոշ հիմնարկը եւ Թագուհին ճիշդ նուիրատուները չեն երբ ազատութեան համար կը պայքարիս:

Մեր կողմէն աւելցնենք, որ ազատութեան միակ հասցէն Մոսկուան է: