Եթէ բնակած չըլլայի երկրի մը մէջ, ուր հասարակ համացանցաւորը պատասխանատու է ոչ միայն իր գրածին եւ հրատարակածին, այլեւ յղումներուն համար ալ,  պիտի չվարանէի յանձնարարել...:

Ահա յղումը

tkihi.narod.ru/frame.htm

English, Polska, Español Русский