Այսօր կարծես թէ յայտնի պիտի դառնայ, թէ Մոսկուա զո'վ կը նշանակէ Հայաստանի վարիչը գալիք հինգ տարուան համար:

Կուսակալի այս նշանակումը լրագրային փափուկ լեզուով «նախագահի ընտրութիւն» կը կոչուի, (նոյնիսկ «ընտրութիւններ», որովհետեւ մինչեւ հիմա հայերէն մտածել չենք սորված):

Քանի մը տասնեակ ձայներ պիտի պոռան որ քուէարկութիւնը զեղծուած էր: Եւ քիչերը միայն պիտի անդրադառնան, որ ան պարզապէս տեղի չէ ունեցած: