Կարդացած ենք եւ գիտենք, թէ ինչ հալածանքներու եւ սեղմումներու կ'ենթարկուէր Հայ Առաքելական եկեղեցին ռուս իշխանութեանց կողմէ: Գիտենք, որ Էջմիածնայ գանձերը կողոպտուած եւ Մոսկուա տարուած էին: Եկեղեցիները՝ կալուածազուրկ եղած:

Կարծեմ պատմութեան անիւը կրկին կը դառնայ: Ռուսիոյ արդարադատութեան նախարարութիւնը կազմած է դադրեցումի թեկնածու կրօնական կազմակերպութեանց երկար ցանկ մը: Ցանկին վրայ կը գտնուին Քարիտասը, կաթողիկէ, բողոքական, հրեայ, իսլամ եւ ռուս հնածէս ուղղափառ համայնքներն ու մարմինները:

Վերջիններէն մէկն է ... Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ Հարաւ Ռուսիոյ թեմը:

www.titel.ru/