Պոսթոնէն ծանօթ գրչակ մը կը հրճուի Օպամայի ընտրութեան առթիւ եւ լորձնաշուրթ գովք մը կ'երգէ նորընտիր նախագահին:

Լուրը հասած է ՌԱԿ-ի մամլոյ խողովակով. այսինքն կուսակցութիւնն ալ լռելեայն կը ստորագրէ տողերուն տակ:

Պահպանողականի դիմակին յամառօրէն կառչող այդ կուսակցութիւնը ինչո՞ւ այսօրինակ ոգեւորութիւնը կ'ապրի ծայրայեղ ձախակողմեան անձի մը ընտրութեան առթիւ:

Հանրայայտ է. երբ ձախը, մանաւանդ ծայրայեղը՝ յաղթէ, շահողը երկու տեսակ քաղաքացիները կ'ըլլան. ամէնէն հարուստները եւ ամէնէն աղքատները: Միջին դասակարգը կը տուժէ եւ կը կքի տուրքերուն բեռին տակ:

Հայը միջին դասակարգը կը կազմէ Ամերիկա: Ուստի նիւթապէս պիտի տնքայ Օպամայի տիրակալութեան տարիներուն:

Եթէ սխալիմ, հաճեցէք մատնանիշ ընել երկիր մը եւ թուական մը, ուր հայու կացութիւնը բարելաւուած ըլլար ձախի յաղթանակէն ետք:

Հակառակ օրինակները բազում են. Նասէրի Եգիպտոսը, Բ.Աշխարհամարտէն ետք Պուլկարիա եւ Ռումանիա, առանց մոռնալու Հայաստանի եւ առ հասարակ Կովկասի խորհրդայնացումը (զոր ռամկավարները նոյնպէս ծափահարած են):