Universalalaj kongresoj:100jaroj de interkultura komunikado

Saluton!

Mia nomo estas Song Jeong-ok. Mia kongresa numero estas 843

Mi tre ghojas renkonti vin en chi tiu salono.

Mi sidas sur la podio, char miaj spertoj pri la kongresoj estas tiel specialaj, ke mia vivo komplete shanghighis. Mi rakontos la spertojn, per kiuj ni povas tre bone imagi la rolojn de la kongresoj.

Mi estis instruistino de elementa lernejo en Koreio.

Antau pli ol 20 jaroj kiam mi reeklernis anglan lingvon en iu instituto en Busan, mia iama profesoro demandis al mi "Kial vi relernas la anglan?" mi respondis, ke angla lingvo estas la internacia lingvo, per kiu mi povas konatighi kun la mondo. Li diris, "Se vi havas tian celon, prefere lernu Esperanton." Tiam unuafoje mi audis la vorton Esperanto! Kun granda scivolo mi demandis al li, "Kio estas Esperanto?" Li klarigis al mi pri la ideo kaj la utilo de Esperanto, kiujn ni bone scias. Dum lia klarigo mi ech tremetis pro la fascina ideo. Kompreneble mi chesis daurigi lerni la anglan.

Iun dimanchon li sendis al mi sinjoron Ho, de kiu mi lernis Esperanton. Sed antau lertigho en Esperanto bedaurinde mi translokighis al malgranda urbo Gochang, kie neniu estis esperantisto. De tiam mia entuziasmo kaj intereso de Esperanto iom post iom malaperis. Kaj preskau forgesis ghin.

Chirkau 10 jarojn poste mi infomighis, ke la 79a UK okazas en nia lando, koreio.

Pro la novajho mi vekighis el mia longa dormo!

Kvankam mia lingvokapablo tute mankis, pro mia persista peto al la ekzamenisto, mi farighis unu el 50 helpantoj por la kongreso. Kiel ghoja mi estis!

Dum la kongreo mi dejhoris en chambro Lapenna, kie okazis IKU prelegoj kaj aliaj tre seriozaj diskutoj.

Neniam antaue mi renkontis tiom multe da eksterlandanoj, kiuj estis tre diversaj, ekzotikaj kaj belaj! Imponegis min, ke ili chiuj parolis Esperanton. Larmoj de kortusho daure fluis sur mia vizajho kaj dum la inauguro kaj en aliaj momentoj.

Post la kongreso mi gastigis en mia hejmo sinsekve nederlandanon, jugoslavon, germaninon kaj japanon, kiuj vojaghis tra Koreio post la kongreso. Kvankam mian tutan someran ferion mi okupighis nur pri la gastoj, mi estis tre kontenta kaj felicha, char mi parolis kun ili Esperanton kaj lernis multe de ili.

Postan jaron mi partoprenis en la UK en Tampereo, Finnlando. Ghi estis mia unua eksterlanda UK kaj mia unua vizito al Europo. Dum la bankedo mi renkontis europan viron, kiu estas nuna mia edzo. Dum la kongreso mi konatighis ankau kun la gastigantoj por mia vojagho post la kongreso. Per afabla prizorgado kaj amo de gastigantoj mi sukcesis vojaghi al Svedio, Danlando, Germanio, Belgio, Francio kaj Nederlando. Dum la vojagho mi vere multe sokighis pro la europanoj, kiuj tute alimaniere vivis ol la koreoj! Mia korpo kaj menso estis tre okupitaj por digesti kaj kompreni.

De post reveno de la vojagho mia vivo tute alidirekten iris.

Dum longegaj jaroj mia eksedzo kaj mi tre bone harmoniis. Sed pro mia enamigho ne nur al Esperanto sed ankau al europa viro, ni ne plu povis harmonie vivi. Ni klopodis kompreni unu la alian, sed ne sukcesis. Finfine ni fatale dishighis! Dume ni suferegis kaj lernis multe pri la vivo kaj amo.

Nun mi loghas en Germanio pli ol 9 jarojn. De tiam kiam mi loghas en Germanio, dum la UK-oj mi sentas min kiel en mia hejmlando. Char kiam mi ekloghis en Germanio mi neniom parolis germanan ligvon. Imagu, kia senhelpa kaj mizera estus mia vivo sen lingvokono en fremda lando! Kiel vi vidas min,dum la kongreso mi revivighas kiel fisho en akvo. Krome pro la kongresoj mi konatighas kun novaj landoj kaj kun ties popoloj. Kaj mi klerighas, amikighas, forigas antaujughon, lernas toleremon k.t.p.

Do, la kongresoj estas floroj de Esperanto. La floroj, kies diversaj aspektoj, koloroj kaj aromoj estas tre belaj. Ili mallonge floras kaj velkas. Sed per la insektoj, kiuj kolektighas pro la beleco de la floroj, farighas la semoj, kiuj denove freshe kreskas por la nova jaro.

El diversaj landoj ni venis en la kongreson por ghui la floron kaj kolekti ties dolchan mielon lau plache, lau kapable, chu ne?

Koran dankon pro via atento!