La 30-a, jubilea Internacia Festivalo (IF) okazis en Nordlingen, Germanio inter 27.12.2013 kaj 03.01.2014. La kreinto kaj konstanta organizanto de IF, Hans Dieter Platz deklaris, ke la 30-a iĝos la lasta, kaj ke IF-oj ne plu okazos. Pro tio mi, verŝajne samkiel 120 aliaj partoprenantoj el 22 landoj, venis kun peza koro por adiaŭi la geamikojn kaj la aranĝon, kiun mi partoprenis dum ĉiu jarŝanĝo dektri foje.
Vere, la koro malpeziĝis preskaŭ tuj post veno, ĉar la tradicia IF-libro informis, ke unu plia IF tamen okazos dum sekva jarŝanĝo en Julich, Germanio. Tial la Festivalo pasis gaje eventoplene kaj senenue. Detale pri la Internaciaj Festivaloj mi invitu vin legi ĉe www.internacia-festivalo.de, kaj, prezentante ĉi kune kelkajn fotojn, diru: Ĝis revido en Julich!