La 20-an de decembro en la salono , afable prezentita al la esperantistoj en la urba kuturdomo, okazis Zamenhof-festo de TEK (Tiĥvina Esperanto-klubo). Tradicie en la kvarhora programo de la festo ne mankis kantado, ŝercaj ludoj, Novjaraj bondeziroj, imponaj trinkaĵoj kaj pladoj hejmkuiritaj. Funkciis ankaŭ ekspozicio-butiko de E-libroj kaj diskoj,vendataj kontraŭ tradicie rabatitaj prezoj. Bonhumore kaj gaje pasis la tempo por 14 diversaĝaj geklubanoj.