Karaj geamikoj,
ĵus estis presita reklamilo por la aranĝo, okazanta ĉiun kvinan jaron en la antikva rusa urbo Tiĥvin (200 km orienten de Sankt Peterburgo) - Tiĥvinaj Esperanto-Metiejoj (TEMoj). La antaŭaj TEMoj, okazintaj en 2009, kunvenigis 120 geesperantistojn el 6 landoj. La programo de TEMoj-2014 estos ne malpli interesa ol la antaŭa. Legu kaj estu bonvenaj! La retpaĝaro de TEMoj devas ekfunkcii finnovembre, tie vi trovos aliĝilon, liston de aliĝintoj kaj aliajn utilajn informojn.