* * *
Fojfoje favorata
de l’ flugilhava sort’,
per biciklet’ trirada
mi penas iri sor.
Sukcesas foje l’ peno,
sed en transnuba alt’
zorgigas falreveno
al duro de l’asfalt’...