Ĉu vi scias pri Universalgloto? Wikipedia: "Universalgloto, Universalglot, Universal Glot, Universal-Sprache aŭ Universal estas projekto de internacia helplingvo, publikigita en 1868 en Bar-le-Duc kaj Parizo de Jean Pirro [ĵan pirro']. Ĝi estas aposteriora lingvo kun detale ellaborita strukturo, simpla morfologio, influitaj de latinidaj kaj ĝermanaj lingvoj." http://eo.wikipedia.org/wiki/UniversalglotoMi kreadas, ke Universalgloto estas tre bela lingvo, kaj mi nun havas blogo pri la lingvo: http://universalglot.blogspot.com/

Mi ankaŭ havas Facebook-paĝon pri la lingvo: https://www.facebook.com/UniversalglotJeanPirroUniversalglot: Men senior, I sende evos un gramatik e un verb-bibel de un nuov glot nomed universal glot. In futur, I scriptrai evos semper in dit glot. I pregate evos responden ad me in dit self glot.

Esperanto: ”Mia sinjoro, mi sendas al vi gramatikon kaj vortaron de nova lingvo nomata universala lingvo. En estonteco mi skribados al vi ĉiam en ĉi tiu lingvo. Mi petas vin respondi al mi en la sama lingvo.”

English: "Sir, I send you a grammar and dictionary of a new language called universal language (universal glot). In the future I will write to you always in this language. I ask you to respond to me in the same language."