Surprizo post legado de libro.
 
 
 
Kiam mi estis nur sesjara knabineto, jam mi multe ŝatis legi, tiel, dum la kristnaska festo de tiu sama jaro, unu el miaj onkloj, donis al mi belan libron, kun multaj belegaj bildoj; la libro titoliĝis “Pinokjo “, kaj mi tuj komencis ĝoje legi ĝin.
     Sed mi tuj rezignis la legadon ĉar al mi ŝajnis ke ĝi estas tro fabela: fakte mia patro havis lignaiĵejon sed mi neniam aŭdis pecon da ligno plorantan kvazaŭ infano.
Do mi ne plu daŭrigis la legadon,ĉar la libro ŝajnis al mi tre mokema.
Mi nun estas plenkreska virino, kaj ,dum la lasta kristnaska festo,mi denove ricevis donace de mia kara amiko la historion de Pinokjo tradukita en Esperanto.
Mi ĝoje legis la libron kaj ne plu rezignis la legadon preferante iomete pripensi ĝian enhavon el diversaj vidpunktoj.
 
Mi tuj komprenis ke la libro povas esti legata kaj kiel fabelo por infanoj kaj, eĉ pli ĝuste, kiel filozofia kaj socia romano.
Mi komencis analizi la diversajn personojn de la romano, kaj mi havis strangan kaj belan surprizon: mi trovis en la romano mem, ne nur belan kaj trafan bildon de la vivo en eta vilaĝo dum la deknaŭa jarcento, sed mi malkovris ankaŭ ke ĉiuj personoj de la romano estas bildoj de fortoj, pensoj kaj vivo de iu ajn homo ekde la naskiĝo ĝis la morto kaj Resurekto el kristana vidpunkto.
Fakte,jam de la komenco, mi vidas Majstron Ĉerizon, kiu pretas fari piedon al iu tableto kaj, kiel ateisma homo, kiu rifuzas miraklojn kaj kredas nur je materio, li tuj teruriĝas sentante voĉeton elirantan el peco da ligno.
Bonŝance, Majstro Ĉerizo sukcesas donaci la lignopecon al Ĝepeto, kiu, laŭ mi, estas bildo de Dio; fakte ni povas vidi ke Ĝepeto volas fari marioneton por gajni per ĝi iom da mono por pli bone vivi, kiel Dio kreas ĉiun homon por ke li faru Lian Volon.
Pinokjo ne estas ankoraŭ tute farita  kiam li jam sin ribelas al la volo de Ĝepeto: li mokas lin,li kuras for de la patra hejmo,li volas nek studi nek labori kaj volas nur vivi laŭplaĉe,kaj amikiĝas kun Meĉjo,la bildo de la diboĉo.
En la sinteno de Pinokjo, ĉiu homo povas vidi siaj sintenoj; fakte en la ĉiutaga vivo la homoj nur malofte kaj eĉ kontraŭvole faras rekte la dian volon, ili preferas vivi laŭplaĉe.
Eĉ kiam la konscienco vokas la homon por ke li entreprenu la rektan vojon de sia vivo, li ŝtopas ĝian voĉon,ĝuste kiel faras Pinokjo kiam, per grandega martelo, mortigas la grilon parolantan, kiu en tiu ĉi libro estas bildo de la konscienco mem.
Laŭ mi ĉiuj aliaj okazintaĵoj alfrontendajn de Pinokjo dum la disvolviĝo de la tuta libro estas simboloj de la diversaj malbonaĵoj kiujn ĉiu homo devas elteni por savi sian animon kaj atingi la Eternan Vivon.
Finfine,parolante pri la bluhara feino, laŭ mi ŝi povas esti konsiderata kiel bildo de la Sankta Virgulino aŭ de iuj aliaj sanktuloj, al kiuj ĉiuj Kristanoj fidas ilian vivon en la plej diversaj momentoj de la surtera vivo.
Je la fino de la libro Pinokjo iĝas vivanta infano, kvazaŭ iu homo, kiu.post sia surtera vivo, se li bone kaj religie vivas, atingas la veran vivon, kiu,por ni Kristanoj, estas la ĉiela vivo en Paradizo. verkis Silvia Garnero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,