APTE: Asocio Poŝto Telekom Esperanto

Estas nova asocio, kiu pludaurigas la malnovan asocion IPTEA.

Sro Roger COLNEY prezidis tiun asocion, sed li forpasis, kaj nun Sino COQUISART estas la nova prezidantino.

Ni serĉas poŝtistojn, telekomunikistojn, kaj grupanarojn, kiuj volas kuniĝi kun ni.

Ni devas montri al Poŝtoficejo ke ni ekzistas !!

Se iuj havas indikojn pri IPTEA, vi povas helpli min ! Sendu informojn al mi en tiu blogo!!