Robert Burns (1759-1796)
A Red, Red Rose
O my luve is like a red, red rose
That’s newly sprung in June:
O my luve is like the melodie
That’s sweetly played in tune.
As fair art thou, my bonie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry:
Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun;
And I will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.
And fare thee weel, my only luve,
And fare thee weel a while!
And I will come again, my luve,
Tho’ it were ten thousand mile!
Mia Esperantigo
Am’ estas kiel ruĝa roz’,
Naskita en juni’.
Am’ estas kiel melodi’
Kun kiu vagas mi.
Ho, kiel bela estas vi,
En koro plenas am’:
Mi amos vin ĝis en la mar’
Sekigos akvon flam’.
Ĝis mar’ sekiĝos, karulin’
Mi ĉiam amos vin;
Ĝis mont’ degelos sub la sun’,
Ĝis estos mia viv’.
Feliĉa estu, amatin’,
Ne trafu vin malĝoj’!
Mi ja revenos, amatin’,
Eĉ se estus longa voj’ !

hungara

PIROS, PIROS RÓZSA
A RED, RED ROSE
Szép június piros, piros
rózsája, szerelem
tiszta dallam, mit hallok én
szívemben szüntelen.
Szerelmem mélyebb nem lehet,
s te szép vagy, mint a nap;
szeretlek, míg az óceán
vize ki nem apad.
Amíg nem porlad szét a szirt,
s zúgnak a tengerek:
szeretlek én, míg életem
homokja elpereg.
Isten veled, egy ideig
nem látsz, egyetlenem!
De visszahúz még tízezer
mérföldről is szivem.

Kálnoky László