Post la eldono en 1958 de la Esperanta-hungara vortaro de Alfonz Pechan ne aperis pli ampleksaj vortaroj en Hungario en ĉi tiu direkto. La Hungara-esperanta meza vortaro de Koutny-Szerdahelyi (eld. Hungara Esperanto Asocio, 1996, p. 835, ISBN 963 571 459 90) kaj ĉefe ties elektronika versio iom kompensis ĉi tiun mankon, sed plue restis la malfacilaĵo, ke ne troviĝis vortaro ampleksanta almenaŭ la ĉefvortojn de NPIV.

EHV Magyar-eszperantó szótár celas forigi ĉi tiun mankon. La vortaran dosieron redaktis Jozefo Horvath. Ĝi strukturiĝas laŭ vortartikoloj. Ĉiu konsistas el baza vorto (ĉefvorto), derivaĵoj, kunmetaĵoj kun la ĉefvorto kiel unua membro (ekz. dompordo). La artikolo indikas ankaŭ kunmetaĵojn kun la ĉefvorto kiel lasta membro (ekz. anguldomo). Krome indikiĝas, kie necese, la stil- kaj uzterenoj, gramatikaj karakterizoj, sinonimoj.

La legoprogramon por la vortaro pretigis Eric d' Hondt (Belgio) sur VB-bazo.
Ĝi ebligas la sekvajn serĉmanierojn:
1) serĉo inter la ĉefvortoj
2) serĉo de teksteroj inter la ĉefvortoj
3) serĉo de vortoj, teksteroj en la artikoloj
4) serĉo pere de ĵorekoj (?, *)
5) listigo laŭ vinjetoj.

La vortaro elŝuteblas ĉe: www.vortaro.hu/vortaroj.htm.
Krom la propra legoprogramo ĝi legeblas en formo de pdf kaj mobi.