Laŭdestine ili vivis strangan epokon.
La planedon oni estis dividinta en diversajn landojn, kaj ĉiu el ili havis siajn verojn, siajn karajn memorojn, probable heroan pasintecon, rajtojn, riproĉojn, apartan mitologion, eminentulojn el bronzo, datrevenojn, demagogojn kaj simbolojn. Tiu divido, kiun ŝatis la kartografoj, invitis al militoj.
López estis naskiĝinta en la urbo ĉe la senmova rivero ; Ward, apud la urbo, tra kiu Patro Brown vojiradis. Li estis studinta la kastilian por legi Don-Kiĥoton.
La alia publike diris sian amon al Conrad, kiun li ekkonis en kursoĉambro de la strato Viamonte.
Ili povus amikiĝi, sed ili vidis unu la alian nur unu fojon, unu fronte al la alia, en tro famaj insuloj, kaj ĉiu estis Kaino, kaj ĉiu estis Habelo.
Oni enterigis ilin kunaj. Neĝo kaj putro konas ilin.
Tiu fakto, kiun mi raportas, okazis en tempo, kiun ni ne povas kompreni.
Jorge Luis Borges