Kun tre malĝoja koro kaj omaĝplene mi lanĉas tiun ĉi paĝon al la memoro de nia kara kolego, instruisto kaj verkisto, kiu tiel subite kaj kruele forlasis nin.

La 22an de januaro, en sia 76a jaraĝo forpasis Claude Piron.

La novaĵo ankoraŭ ŝokas, paralizigas kaj la fingroj tremas serĉante la plej gravajn verkojn kaj faraĵojn de Claude por memorigi nin. Kompletan kolekton maleblas fari, sed ni ĉiuj provu kunmeti la mozaikerojn por inde klini nian kapon antaŭ li kaj adiaŭi.  

Mi invitas vin al la kondolenca paĝo por dividi kun ni viajn memoraĵojn pri li, pri liaj instruoj, kiujn vi ricevis de li.
Koran dankon, kara Claude por ĉio, kion vi donis al ni, por niaj lingvo kaj movado.
Sincerajn kondolencojn al lia familio kaj al ni ĉiuj. Estimplene: Katalin Kováts, redaktoro

Ni aŭskultu pace du el liaj muzikigitaj poemoj: Ferie kaj Mi amas.