Ni hungaroj batalis kontraü la disvastigigho de turkoj dum 300 jaroj, kun pli - malpli rezulto en la dek kvina, dek sesa, dek sepa jarcentoj.

Kiam en jaro 1456 kun kondukado de sultano Mehmed la Dua la turkoj ekiris per granda armeo konkeri Hungarujon kaj la kristanan Eüropon. La roma papo Kaliksto la Tria preceptis la dangheron por la kristanizmo, kaj li alvokis la kristanan Eüropon, ke varbu militistan helpon kontraü la pagana atako, kaj li ordonis, ke en chiu kristana preghejo tagmeze sonorilegu, ke la kreduloj preghu pro la kristanizmo. Per varbado de Johano Capestrano itala monaho ankaü venis kun la helpo, kiuj estis chefe serboj kaj aliaj sud Eüropanoj, sed la chefforto estis la hungara armeo, kvazaü 25 000 kapoj.

La granda militestro, Hunyadi János, kun lia kristana armeo atendis la turkojn che fortikajho Belgrado. La turkoj alvenis kun 200 shipoj, 150 000 soldatoj kaj 300 kanonoj. La batalis estis akra kaj kruela. Hunyadi per artifiko akupigis la kanonojn de turkoj, kaj per tiuj kanonis la turkojn. Fine, Hunyadi per lia kristana armeo rikoltis grandan venkon super la turka armeo,22-an de julio 1456. Ankaü la sultano vundigis.Poste ghis 60 jaroj la turkoj ne minancis Eüropon.Domaghe, post semajno Hunyadi János mortis en pesta epidermo.

Je la papa ordono ankaü plue tagmeze sonis kaj sonas la sonorilegoj anoncas venkon de kristanizmo, kaj memoron de la mortpafighitaj herooj. Papo Pius la Dua donancis por Hungarujo "Defendanto de la tuta kristanismo" titolon