La konata historio de hunoj komenciĝis en Interna--Azio. Kontraü la atakoj de hunoj la ĉinoj konstruis la Grandan Muron. La Ĉinoj nomis ilin: Hiungnu. En la postkrista epoko dum jaroj 50 --400 la hunoj vivis en la granda rusa kamparo, regiono de maroj Kaspia kaj Nigra. Tre verŝaine dum tiu tempo la hunoj kaj hungaroj havis komunan aü najbaran vivlokon.Kaj inter la ĉefoj povis esti ankaü familia interilato.

Unu parto de la hunoj baldaü ekloĝis en la Karpatbaseno, en areo de la nuna Hungarujo.Tiam ili okupis la provincon de Romio: Panonion. Kun gvido de ilia legenda granda reĝo Attila (434 -- 453) Li nomis sin: "Vipo de Dio". La hunoj konkeris grandan parton de Europo.Ili atingis ĝis pordego de urbo Roma. Sed pro la persona peto de la roma papo, Attila kun sia armeo ne eniris en la urbon, sed returniĝis.

Estas skribite pri Attila, ke en lia unu nuptonokto, dum dormo pro nazosangado li sufokiĝis. Lian kadavron oni lokis en tri tavolan ĉerkon ( oro + arĝento + fero ), kaj enmetis ĝin en la fluejon de rivero, sub la akvon. Poste plenumis la enterigon , kaj la soldatoj mortigis tiujn, kiuj faris la entombigon, ke neniu retrovu la ĉerkon. Post morto de reĝo Attila la huna imperio disfalis. La bildon pentris Than Mór hungara pentristo

Ĉe ni hungaroj Attila nomo estas ofta baptonomo.