Ĉirkaüo de urbo Eger treege bonan vinon oni produktas. La unu fama vino estas la Egri Bikavér (Egera Taürosango). Tiu estas tiel nomata: korpulenta ruĝa vino. Ĉi tiu nomdono laü la popola devenas de la sieĝo de fortikaĵo Eger:

Kiam la turkoj sieĝis fortikaĵon de Eger, la pli multaj nombraj atakantoj ne povis venki la malmultajn defendantojn. Ankoraü ankaü la virinoj iris sur la muregon, kaj ili verŝis varmegan akvon kaj ŝtonon ĵetis sur la malamikon. Aü ili elprenis de mano de la mortintaj viroj la glavon, kaj ili plue batalis kun ĝi. Kiam la defendantoj jam estis tro lacaj, la kapitano de fortikaĵo, Dobó István, donis vinon por ili. La defendantoj trinkis rapide, kaj de la kruĉo defluis la ruĝa vino. La turkoj vidis, ke la hungaroj trinkas io ruĝan sukon, kaj ili opinis, ke tiu estas sendube sango de taüro, per kiu la hungaroj iĝos tre fortoj. La turkoj ĉesigis la sieĝon de fortikaĵo kaj retriĝis, ĉar ili opiniis, ke estas vana la plua sieĝo.

Ni gustumu ! Je nia sano !