Havasi Imre: Kárpátmedence ----------------------Karpatbaseno

Kárpát völgye Duna tája -----------------------------Valo de Karpat' -- Danubo

Népvándorlás hadakutja -----------------------------Vojo de popolmigrado,

Sok -- sok népnek temetője -----------------------Tombo de multaj popoloj,

Itt élőknek szülőföldje --------------------------------Patruj' de tie vivantoj.

Senkinek sem ősi földje -----------------------------Praa land' nenies estis

Isten nem itt teremtette,----------------------------- Dio ne ĉi tie kreis,

Előbb, utóbb úgy lelt rája, ---------------------------Ĉiu venis antaü -- poste,

Hogy ez legyen új hazája.--------------------------- Nova Patruj' iĝis tie.

Ugy jöttünk mi magyarik is, -------------------------Venis ankaü ni hungaroj,

De maradt hely más népnek is.-------------------- Sed ankaü alipopoloj.

Ezer évig jóban -- rosszban --------------------------Dum mil jaroj unuece

Együtt éltünk közös honban.------------------------ Ni kunvivis bone -- mise.

A társnépek panaszolták,----------------------------- La kunulpopoloj plendis,

Hogy a magyarok elnyomták. ------------------------Hungaroj ilin subprenis.

Azért ők is gyarapodtak --------------------------------Sed ankaü ili multiĝis,

EZER ÉVIG FENNMARADTAK ! --------------------DUM MIL JAROJ KONSERVIGXIS !

Igaz, néha veszekedtünk -------------------------------Vere, foje ni kverelis,

De ha kellett segitettünk :------------------------------ Sed en malbono mi helpis:

Helyet adtunk üldözöttnek,----------------------------- Pelito ricevis lokon,

Megélhetést ittélőknek.---------------------------------- La restinto porvivaĵon.

És magyarnak mi volt sorsa ? -------------------------Hungar' havis kian sorton ?

Kényszere, hogy vérét ontsa: --------------------------Devis verŝi propran sangon:

Harcoltunk a szabadságért,----------------------------- Ni batalis por libero,

És ha kellett Európáért.----------------------------------- Se necesis por Europo.

Voltunk Nyugat végbástyája,----------------------------- Ni estis finbastiono,

Nagyhatalmak közprédája ---------------------------------Por la potencoj rabaĵo

Mire végre talpraálltunk --------------------------------------Gĥs kiam ni reordiĝis

Ismét csatatérré váltunk. -------------------------------------Denove batali devis.

Rossz emberek összefogtak -------------------------------La misaj homoj konspiris,

Trianonban meggyaláztak. -----------------------------------En Trianon malhonoris.

Lett sok magyar elnyomottá--------------------------------- Hungaroj iĝis senrajtoj

Szülőföldjén hontalanná.--------------------------------------- En naskoland' senpatrujoj.

Elszakitott magyaroknak --------------------------------------Kiu garantigas pacon,

És más kisebb népcsoportnak ------------------------------KONSERVIGXON ,prosperadon

Ki biztosit boldogulást ------------------------------------------Por disŝiritaj hungaroj

EZER ÉVIG FENNMARADÁST ! ----------------------------Kaj aliaj popoletoj !

Trianonnak bünös átka ------------------------------------------Malbeno de Trianono

Rá nehezedett e tájra: -------------------------------------------Pezigas ĉi regiono:

Gyülölködés marakodás ----------------------------------------La incitado misvola

Egymás ellen vad uszitás. -------------------------------------Unu kontra la alia.

Kárpátoktól Adriáig ------------------------------------------------De Karpatoj ĝis Adrio

Fogjunk össze mind egyszálig --------------------------------Ni kontentu ĉiu homo !

Ne hagyjuk a gyülöletnek ----------------------------------------Ne permesu por malamoj

Feláldozni népeinket !!! -------------------------------------------Oferi niajn popolojn !!!

solidaru chiuj