A Szeretet Misszionáriusa. A Béke Nóbeldij és számos más magas kitüntetés tulajdonosa, ez az egyszerű albán származású szerzetesnő, aki Indiában Kalkuttában tevékenykedett az elesett, beteg szegény emberek életének javitásáért. Ami kiváltotta az egész emberiség tiszteletét

La Misiistino de Amo. Posedanto de la Paco Nobel-Honorario kaj nombraj aliaj altgradaj honorigoj .Chi tiu simpla albana devena monah'ino, kiu agadis en la india urbo Kalkutta: por la falintaj, malsanaj, malrichaj homoj, por plibonigo de viaj vivoj. Kiu rezultigis laüdon de la tuta homaro.

Teréz Anya élethimnusza ---------------------- Vivhimno de la Patrino Tereza

Az élet egyetlen -- ezért vedd komolyan--- La vivo estas unika -- tial prenu serioze

Az élet szép -- csodáld meg --------------------La vivo estas bela -- admiru

Az élet boldogság -- izleld----------------------- La vivo estas felicho -- gustumu

Az élet álom -- tedd valósággá -----------------La vivo estas songho -- faru al realo

Az élet kihivás -- fogadd el -----------------------La vivo estas elvoko -- akceptu

Az élet kötelesség -- teljesitsd -----------------La vivo estas devo -- plenumu

Az élet játék -- játszd------------------------------ La vivo estas ludo -- ludu

Az élet vagyon -- használd fel------------------- La vivo estas havajho -- utiligu

Az élet szeretet -- add át magad ---------------La vivo estas amo -- transdonu vin mem

Az élet titok -- fejtsd meg------------------------- La vivo estas sekreto -- divenu

Az élet igéret -- teljesitsd -------------------------La vivo estas promeso -- plenumu

Az élet szomorúság -- gyözd le ----------------La vivo estas malgajeco -- venku

Az élet dal -- énekeld ------------------------------La vivo estas kanto -- kantu

Az élet küzdelem -- harcold meg --------------La vivo estas luktado -- batalu

Az élet kaland -- vállald--------------------------- La vivo estas aventuro -- entreprenu

Az élet jutalom -- érdemeld ki------------------ La vivo estas premio -- meritu

Az élet élet -- éljed--------------------------------- La vivo estas vivo -- vivu tiun