Feszty Kőrkép

Komenco de la deveno la prauloj de la hungaroj vivis en regiono de la montaro kaj rivero Uralo. Tie ili ĉefe ĉasis, fiŝkaptis. La triboĉefo havis du filojn, du kuraĝajn junulojn. Iliaj nomoj estis Hunor kaj Magor. Ankaü ili estis bonaj ĉasistoj.

Unufoje la du fratoj kune kun cent junaj kunuloj forrajdis por ĉasadi. Ili iris dum plurajn tagojn, sed ne trovis konsiderindan kaptaĵojn. Baldaü iu matene antaü ili ekstaris mirinda belega cervo. Ili volis mortpafi ĝin, sed la cervo forkuris, ili postgalopis. Ĉaspelis ĝin tutan tagon, sed vane. Vespere la cervo malaperis. Sed sekvatage matene la cervo denove staris antaü ili. Kaj ĉio komenciĝis kaj daüris re kaj refoje plurajn tagojn. Dume ili alvenis al belega regiono, en ĉirkaü de la maro Azovo. Tiam la cervo finfine malaperis.Ili trovis la pejzaĝon tre bela kaj abunda. Dum la reviziado en gramenejo ili ekvidis multajn belajn junulinojn, kiuj ludis kaj dancis kun la feinoj. Kiam la junulinoj rimarkis la ĉesistojn, ili ektimis, la feinoj forflugis, kvankam ili iĝis kaptitojn de la junaj ĉasistoj. kiuj ne suferiĝis la junulinojn, sed elektis edzinon el tiuj. La gejunuloj ne reiris en la malnovan hejmon, sed tie restis, kaj fondis novan hejmon. Ili ekloĝis, sed aparte Hunor kaj Magor kun sia aro. Idaroj de Hunor fariĝis la hunoj. Idaroj de Magor fariĝis la madjaroj (hungaroj).

Tiu estas popola legendo. Frateco de hunoj -- hungaroj estas malnova hungara tradicio. Kaj la realaĵo :

La prahungaroj vivis 1 -- 2 mil jaroj en la nuna granda rusa kamparo, ĉirkaüaĵo de la maroj Kaspi , Nigra kaj Azovo, kune kun aliaj popoloj, ĉefe turkaj popoloj: hunoj, kazaroj, avaroj ktp..Perzaj arabaj, bizancaj komercistoj kaj vojaĝistoj renkontiĝis kun la prahungaroj, kaj ili skribis pri la ekzistado kaj vivmaniero. La prahungaroj unuavice estis nomadaj bredistoj, ĉefe ili bredis ĉevalojn, bovojn. Sed ili okupiĝis ankaü pri terkulturado kaj metalprilaborado. sed estis konsiderinda la pelta besto ĉasado kaj pelto vendejo. Kiel ĉevalistoj , ili aliris grandan distancon.

Antaü ol ili estis venintaj trans la montaro Karpatoj, la relative memstaraj sep hungaraj gentoj faris honfederacion. Tiun ili firmigis per la sangotraktado: Ĉiuj sep gentaj veziroj el sia sango gutigis en hanapon inter la trinkaĵon, kaj poste ĉiuj eltrinkas ĝin. La ĉefon de Medjer aü Madjar gento oni elektis kiel veziron por la tutaj hungaroj. Tiun veziron oni nomis Álmos. Lia filo: Árpád, kiu gvidis la hungarojn en la nunan Patrujon. Idaroj de Árpád estis la regantoj de Hungarujo ĝis jaro 13O1..Oni nomis la hungarojn: ugor , unugor. El tiu formiĝis la ungarn, hungaro, ungaro... Post la konfederacio ankaü la ceteraj gentoj transprenis la nomon de ĉefa gento. De tiam la hungaroj nomas sin, ankaü nun :magyar ( madjar), Hungarlando = Magyarország ( madjarorsag ). La aliaj popoloj tiun ne atentis, sed ili restis ĉe la malnova nomo. En la nunan Patrjunon venis niajn praüloj en jaro 896.

Tiutempe la Karpátbaseno estis maldensa loĝita regiono, ĉefe slavoj kaj avaroj loĝis. En la nova Patrujo la hungaroj vivis laü la kutimata nomada vivmaniero kvazaü dum cent jaroj. Unu hungara princo Géza rekonis , ke la hungaroj devas adapti la europan vivformon ,ŝtatformon , la kristanan religion por la restaĵo. Li komencis organizi la regnoformon, kiun lia filo István ( Stefano) realigis. Reĝo István estis grandioza reganto. Lia kreitaĵo estis la organizo de la europa kristana Hungarlando.