Szlovákoknak tisztes népe ........... Popolo de slovakujo,

Magyaroknak csecs testvére........, Al la hungaroj mamfrato,

Mint szerető édesanya .................Kiel la bona patrino

Ugy táplált a közös haza.............. Nutris komuna Patrujo.

Ezer éves közös sorsunk,............. Dum miljaraj kuna sorto,

Együtt éltünk, együtt haltunk,........ Kune vivis, kune mortis,

Sok - sok vihart átvészeltünk, ........Multaj plagojn ni transvivis,

Életünkért megküzdöttünk !........... Por nia viv' ni batalis !

Aki mind ezt letagadja,.................. Kiu tiun ne rekonas,

Csak mint rosszat úgy mutatja,...... Nur kiel nisan akceptas,

Ellentmond a tisztességnek,.......... Al la vereco, kaj ambaü

Ellensége mindkét népnek............. Popoloj,ghi estas kontraü.

Európának nagy vihara,.................. La shtormego de Eüropo

Kalandorok délibábja .....................Afliktas niajn popolojn,

Megtévesztve népeinket................. Per mirag' de politikoj

Szétszakitottak bennünket............ Jam disighis niaj vojoj.

Elég már a széthuzásból ! .............Nun jam estu fine fino !

És a hamis prófétákból, ................Al la falsaj profetetoj !

Akik vetnek gyűlöletet,.................. Kiuj semadas malamon,

Népeink özt ellentétet................... Kaj inter ni, kontraüecon.

Tegyük félre sérelminket !.............. Ni formetu la ofendojn !

Jószomszédként fogjunk kezet ! .....Ni manpremu ! Bon-najbaroj.

Lépjünk együtt közös útra :............ Pashu kune sur la vojon :

Egy boldogabb Európába !!! ............En pli felichan Eüropon !!!