Sankta Elizabeta (1207 - 1231) Filino de la hungara regho Andreo dua, edzino de la filo de la Thüringia reganto Ludoviko, vivis en kastelo Wartburg deThüringio. Karakterizis shin la amo al la proksimulo. Ofte shi portis manghajhon kaj alian donacajhon por la malrichuloj, kiun la reganta familio ne akceptis volonte. Unu shatata legendo estas pri shi, ke foje, kiam shi manghajhon portis en sia antaütuko por la malrichuloj, iu el la reganta familio demandis: Kion vi portas ? Shi ektimegite respondis: Rozojn. Kaj kiam shi malkovris la antaütukon, en ghi estis vere rozoj , kvankam vintro estis. Tial oni kutimas bildigi shin kun rozoj. La edzo kaj shi amis unu la alian. Ili havis tri infanojn. Post morto de la edzo la familio elpersekuris shin el la kastelo. La iama reghidino finis sian mallongan vivon malriche. Post kvar jaroj la eklezio kanonizis shin. Shi estas populara sanktulino inter la kreduloj. Supre sur la bildo la ornamita vestajho ne estas verfidela, sed estas laü merita.