Kvankam principe Esperanto estas libervortorda lingvo, tamen, ĉe kelkaj vortoj necesas respekti fiksan vortordon, por ne aliigi la mesaĝon de la koncerna frazo.

”Dimanĉe ankaŭ Petro laboris.” – Ne nur aliaj laboris, sed ankaŭ Petro.
”Dimanĉe Petro ankaŭ laboris.” – Dimanĉe Petro ne nur ripozis, sed ankaŭ laboris.
”Ankaŭ dimanĉe Petro laboris.” – Petro laboris ne nur dum aliaj semajntagoj, sed ankaŭ dimanĉe.
.................
”Petro havas ankoraŭ du tiajn librojn.” – Petro havas pluse du tiajn librojn.
”Petro ankoraŭ havas du tiajn librojn.” – Petro ankoraŭ ne forvendis/fordonacis/perdis tiujn du librojn.
.................
”Eĉ Petro havas tiajn libroj.” – Mirinde, sed ankaŭ Petro havas tiajn librojn.
”Petro eĉ havas tiajn librojn.” – Mirinde, sed Petro ne nur ekz. konas tiujn librojn, sed ankaŭ posedas ilin.
”Petro havas eĉ tiajn librojn.” – Mirinde, sed Petro havas ne nur aliajn, sed ankaŭ tiajn librojn.
Kaze de negacio: 
"Eĉ Petro ne havas tiajn librojn."
"Petro eĉ ne havas tiajn librojn."
"Petro eĉ tiajn librojn ne havas."
................
”Petro ekvidis tiun ŝipon nur vespere.” – Petro ne ekvidis tiun ŝipon pli frue, ol vespere.
”Petro ekvidis nur tiun ŝipon vespere.” – Petro ekvidis vespere nenion alion, krom tiu ŝipo.
”Petro nur ekvidis tiun ŝipon vespere.” – Petro faris nenion alion krom tio, ke li ekvidis tiun ŝipon vespere.
...............
”Petro tre ŝatas rapide stiri aŭton.” – Petro ŝatas multe stiri aŭton kutime rapide.
”Petro ŝatas tre rapide stiri aŭton.” – Petro ŝatas stiri aŭton pli rapide, ol kutime.
..............
Bedaŭrinde Fundamento donas misajn modelfrazojn rilate al tiuj vortoj, kiuj postulas fiksan sinsekvon. En tiuj modelfrazoj, por esprimi emfazon, bedaŭrinde legeblas misa vortordo, anstataŭ uzi la prepozicion ”ja”. Tiu misa instruo fare de Fundamento generas sennombrajn malcertecojn ĉe lingvouzantoj. Eĉ eminentulo, kiel Detlev Blanke ellernis erare uzi tiujn vortojn.
Jen, nur kelkaj specimenoj el la libro ”Socialismo kaj Esperanto” de Detlev Blanke:

"… supozante ke tio ankaŭ validas por recenzantoj," – p.7
"… organizita movado nur eblis post 1989."  - p.31
"… ankaŭ necesas rigardi la kvanton de membroj …" – p.34
" Liaj libroj nur aperis en 1988."  - p.52
Korekte:
"… supozante ke tio validas ankaŭ por recenzantoj,"
"… organizita movado eblis nur post 1989."
"… necesas rigardi ankaŭ la kvanton de membroj …"
" Liaj libroj aperis nur en 1988."

laszlo i. toth