Estas konate, ke beboj en plimulto ellernas la unuan lingvon de siaj patrinoj. Nu, tiu unua lingvo estas la patrinlingvo de bebo! Nur en ege raraj kazoj okazas tio, ke beboj ellernas la unuan lingvon disde  vartistinoj, patroj, diversaj parencoj, ktp.

En la plimulto de kazoj, patroj okupiĝas pri beboj nur post la unuaj jaroj. Sed post la ellerno de la patrina lingvo, infanoj havas eblon ellerni akaŭ aliajn lingvojn, ne nur tiun de patro.

Ni imagu familion de enmigrintoj, kiuj parolas dulingve: la patrino parolas ekz. turke, dume la patro parolas ekz. greke. Tiu familio nun loĝas en Germanio, kaj la bebo estas vartata en infanvartejo.Tie la vartistinoj parolas germane. Post la periodo de infanvarteco ankaŭ la patro komencas okupiĝi pri sia bebo. Kiam tiu bebo atingos sian sesan jaron, ŝli parolos turke, germane kaj greke (en ĉi-tiu vicordo!). Nu, kiu estas la gepatra lingvo de tiu infano?

Jen kial, la plej certa difino por "gepatra lingvo" estas: patrinlingvo. Tio ne etas hazardo, ke en la plimulto de etnaj lingvoj, oni uzas la formon "patrinlingvo". Zamenhof estis influata fare de la tiama fama rusa virŝovinismo, kaj tio senteblas en lia tuta verkaĵo.