Penseo 273 jam eldoniĝis. oni povas ĝin elŝuti ĉe: http://www.gazetejo.org/node/2448www.elerno.cn/penseo/PEN273.pdf