Jam eldoniĝis Penseo 271, kiun oni povas elŝuti ĉe: gazetejo.org/node/2443