Glor' de E-movado ĉina, nevelkebla vi Pense',
dek naŭ jarojn evoluas daŭre, sane ĝis prosper'.
En stafedo torĉa man-al-mana spite al danĝer',
Vi antaŭeniras sen forges' pri ĵuro de l' ide’.

Nun ni festas ĝoje en numera via jubile':
Kanti, verki, prozi, versi, eĉ kanzoni en liber'.
Glor' de E-movado ĉina, nevelkebla vi Pense',
dek naŭ jarojn evoluas daŭre, sane ĝis prosper'.

En ĝardeno via kreskas roz', tulipo, orkide'
Ĉiuj donas al legantoj viv-nutraĵon de esper'.
Kvankam vi akvero estas en beletra river',
Same respegulas penon vi de kultur-kre'.

Glor' de E-movado ĉina, nevelkebla vi Pense'

*Penseo estas ĉina beletra revueto, fondita en 1990.