Penseo 323 jam eldoniĝis. oni povas ĝin elŝuti ĉe: www.elerno.cn/penseo/PEN323.pdf